Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản tháng mấy nở đẹp nhất và địa điểm ngắm hoa anh đào (2023)

I. Thời điểm hoa anh đào ở Nhật Bản tháng mấy nở đẹp nhất

Theo thông tin từ Tổng công ty Khí tượng Nhật Bản, thời gian hoa anh đào nở ở các tỉnh của Nhật Bản được dự báo như sau:

 • Hokkaido:

  • Muroran: 30/4 - 5/5
  • Hakodate: 24/4 - 28/4
  • Sapporo: 28/4 - 2/5
 • Vùng Tohoku:

  • Aomori: 16/4 - 21/4
  • Iwate: 13/4 - 19/4
  • Miyagi: 31/3 - 5/4
  • Akita: 14/4 - 18/4
  • Yamagata: 8/4 - 13/4
  • Fukushima: 29/3 - 4/4
 • Vùng Kanto-Koushin:

  • Ibaraki: 25/3 - 28/3
  • Tochigi: 26/3 - 29/3
  • Gunma: 25/3 - 28/3
  • Saitama: 22/3 - 26/3
  • Chiba: 20/3 - 28/3
  • Tokyo: 17/3 - 24/3
  • Kanagawa: 19/3 - 27/3
  • Yamanashi: 23/3 - 29/3
  • Nagano: 3/4 - 9/4
 • Vùng Hokuriku:

  • Niigata: 4/4 - 9/4
  • Toyama: 27/3 - 1/4
  • Ishikawa: 29/3 - 3/4
  • Fukui: 29/3 - 3/4
 • Vùng Tokai:

  • Gifu: 19/3 - 26/3
  • Shizuoka: 18/3 - 27/3
  • Aichi: 19/3 - 27/3
  • Mie: 26/3 - 29/3
 • Vùng Kinki:

  • Shiga: 27/3 - 31/3
  • Kyoto: 22/3 - 28/3
  • Osaka: 20/3 - 26/3
  • Hyogo: 23/3 - 29/3
  • Nara: 24/3 - 29/3
  • Wakayama: 20/3 - 27/3
 • Vùng Chugoku:

  • Tottori: 24/3 - 24/3
  • Shimane: 26/3 - 29/3
  • Okayama: 25/3 - 28/3
  • Hiroshima: 22/3 - 28/3
 • Vùng Shikoku:

  • Tokushima: 23/3 - 29/3
  • Kagawa: 24/3 - 29/3
  • Ehime: 19/3 - 27/3
  • Kochi: 15/3 - 19/3
 • Vùng Kyushu:

  • Fukuoka: 19/3 - 27/3
  • Saga: 20/3 - 27/3
  • Nagasaki: 17/3 - 26/3
  • Kumamoto: 17/3 - 26/3
  • Oita: 23/3 - 31/3
  • Miyazaki: 16/3 - 26/3
  • Kagoshima: 17/3 - 29/3

Thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất thường vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Tuy nhiên, một số nơi hoa anh đào có thể nở sớm vào tháng 1 và mùa hoa anh đào cũng có thể kéo dài tới tận tháng 5 ở miền bắc.

II. Một số địa chỉ và địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở các tỉnh của Nhật Bản

Hầu hết địa điểm lý tưởng để ngắm hoa anh đào là khu vực công trình lịch sử, các ngôi chùa, công viên hay đơn gản chỉ là đi dạo trên phố. Dưới đây là một số địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở các tỉnh của Nhật Bản:

 1. Fukuoka:

  • Công viên bờ biển Uminonakamichi, 18 - 25 Oaza Saitozaki, East Ward.
  • Lâu đài Fukuoka, Jonai, phường Chuo.
 2. Fukushima:

  • Sông Natsui Senbonzakura, Tamura - gun, Ono - machi, Natsui.
  • Đền Ogawa Suwa, Miyanaisiro - 67, Ogawamachi Shioda, Iwaki.
 3. Hokkaido:

  • Arashiyama Koen, quận Kamitawa Takasu 9 Sen.
  • Đường hầm Sakura Noboribetsu, Nakanoboribetsu - cho, Noboribetsu.
 4. Hiroshima:

  • Five Storied Pagoda, 419 Miyajimacho, Hatsukaichi.
  • Shukkeien, 2 - 11 Kaminoboricho, phường Naka.
 5. Kanazawa:

  • Kenroku - en, 1 Kenrokumachi.
  • Lâu đài Kanazawa, Marunouchi.
 6. Kobe:

  • Egeyama Park, 3 - 1 Egeyama.
  • Đền Gulkoku, 4 Chome - 5 - 1 Shinohara Kitamachi, phường Nada.
 7. Kyoto:

  • Đền Heian, Okazaki Nishitennocho, phường Sakyo.
  • Đền Daigoji, 22 Daigohigashiojicho, Fushimi - ku.
 8. Nagoya:

  • Lâu đài Nagoya, 1 - 1 Honmaru, phường Naka.
  • Nagoya Peace Park, 1 - 3 Heiwakoen, phường Chikusa.
 9. Nara:

  • Công viên Nara.
  • Đền Yoshimizu - jinja, 579 Yoshinoyama, Yoshino, quận Yoshino Nara.
 10. Osaka:

  • Expo 70 Commemorative Park, 1 - 1 Senribanpakukoen, Suita.
  • Lâu đài Osaka, 1 - 1 Osakajo, phường ChuO.
 11. Shizuoka:

  • Công viên Shizuoka Sengen, 3 Sengencho, Numazu.
  • Công viên lâu đài Sunpu (Sunpu Castle Park), 1 - 1 Sunpujokoen, phường Aoi.
 12. Tokyo:

  • Shinjuku Gyeon, 11 Naitomachi, Shinjuku.
  • Công viên Yoyogi, 2 - 1 Yoyogikamizonocho, Shibuya.

Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy lên kế hoạch sớm để đến Nhật Bản và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 16/09/2023

Views: 6673

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.